El Partit per la Independència ja té seu al Vallès Oriental. Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres podeu fer-ho a la Plaça Perpinyà, 11, 2on pis de Granollers o bé enviant-nos un missatge a
onzeset@maptel.es


SEU NACIONAL
Passeig de Gràcia, 76 1er
08008 BARCELONA
487 58 88

Si vols rebre més informació pots omplir el nostre qüestionariCatalunya, nou estat de la Unió Europea

El Partit per la Independència pretén la realització de Catalunya com a nació, dels Països Catalans com a nació amb estructures pròpies d'Estat i en el si de la Unió Europea.

Volem garantir el progrés dels nostres conciutadans, el seu benestar i garantir la cohesió i la convivència social cap a una comunitat nacional i catalana unida, sent molt plural en el seu si, per origens culturals, una societat o una comunitat nacional que sigui reconeguda com a personalitat col·lectiva diferenciada, especialment en el si de la Unió Europea.

El Partit per la Independència té un referent republicà. És un referent d'un sistema de govern i d'uns valors: el valor de la llibertat, el de la igualtat, el de la justícia social, el de la fraternitat, el de la solidaritat entre les persones, entre els pobles. Aixecar avui la bandera de la República Catalana és una necessitat de futur per al nostre poble.

El Partit per la Independència té un referent socialdemòcrata, és a dir, la voluntat i el compromís de mantenir l'Estat del Benestar. Referents ideològics propis del nostre país com són l'humanisme català, el cristianisme progressista o el libertariasme social, permeten definir polítiques que responguin a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

El Partit per la Independència vol fer créixer econòmicament Catalunya, ajudar a fer pròspera catalunya, a equilibrar-la socialment i territorialment, a assegurar protecció enfront de la vellesa, l'atur, l'exclusió social, els atacs a les llibertats individuals. Possibilitar una formació als joves, possibilitar condicions favorables que generin estalvi i promoció personal i estabilitat familiar.

Des del Partit per la Independència et proposem treballar per un altre renaixement nacional, una nova etapa del nacionalisme que coincideix en l'inici del Tercer Mil·leni, i que ens ha de portar a la plena recuperació de les llibertats nacionals, o sigui, cap a la independència. Si en aquestes dues darreres dècades, Catalunya ha consolidat els fonaments d'una nació moderna, i ha aixecat les parets mestres, ara, a l'inici del segle XXI Catalunya ha de cobrir la casa i posar-hi la bandera.
Aquest és doncs el repte que et proposem: ser fundador o fundadora del Partit per la Independència

(Extracte de la conferència d'Àngel Colom al Paraninf de la Universitat de Barcelona)


Iniciatives Parlamentàries


Secció en construcció.
En aquesta secció hi haurà aquelles iniciatives parlamentàries al Parlament de Catalunya (preguntes, proposicions no de llei,...) que tinguin a veure amb la comarca.

Properament obrirem la nostra OFICINA PARLAMENTÀRIA on podràs adreçar-nos tot tipus de suggeriments que el diputat Xavier Bosch atendrà.

Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre la possible connexió del municipi de Tagamanent (Vallès Oriental) a la xarxa de gas natural actualment en construcció.

Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre l'extracció d'àrids al municipi de la Roca del Vallès (Vallès Oriental).

Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre la línia de tren Barcelona-Puigcerdà.

Proposició no de llei sobre l'atenció sanitària als veïns i les veïnes de la Torreta (la Roca del Vallès).

Premsa

Secció en construcció
En aquesta secció hi haurà aquelles notícies, entrevistes, comunicats de premsa... que tinguin a veure amb la implantació i les activitats del Partit per la Independència a la comarca.
També hi constaran totes les notícies que surtin a la premsa generades pels nostres càrrecs institucionals a la comarca (regidors i consellers comarcals).

Colom confirma el pes específic de la comarca en la presentació oficial del PI
Disset dels vint-i-cinc regidors que es van separar d'ERC han ingressat al PI
Xavier Bosch, candidat a presidir el Consell Nacional del PI


Opinió

Secció en construcció
En aquesta secció hi haurà articles d'opinió. Si voleu publicar-ne algun feu-nos arribar el text a grupmixt@correu.gencat.es

El Pi al Vallès Oriental.


Altres E-mails

Grup Parlamentari Independentista grupmixt@correu.gencat.es
Xavier Bosch xbg@redestb.es
Carme Callejon i Font onzeset@maptel.es
Martí Pascual mpascual@milenium.es

Altres webs d'interès

Seu Nacional-Partit per la Independència
Generalitat de Catalunya
Universitat Oberta de Catalunya
Top Level Domain for Catalonia
Ajuntament de Granollers
The impact of de Quart Cinturó
Granollers
Campanya contra el Quart Cinturó
Darrera actualització 9 de juny de 1997

Visita la Vilaweb local de Granollers

POTS UTILITZAR AQUESTA PÀGINA COM A BUSCADOR A VILAWEB: